Trước thềm đại chiến với Liverpool, Mu và Mourinho đón tinh vui